Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Leren in de 1,5 meter school op ISW Gasthuislaan

Onderwijs op afstand – Inspiratie

De afgelopen periode ontstonden er in de Lucasscholen mooie initiatieven rondom Onderwijs op afstand. In het kader van 'leren van en met elkaar' willen we hier aandacht aan besteden en elkaar inspireren. Lees in onderstaand voorbeeld hoe het ISW zich voorbereidt op heropening zodra ook de VO scholen straks weer open mogen in Corona-tijd.

 

Hoe bereiden jullie je voor op heropening en ‘1,5 meter onderwijs’? 

Na de meivakantie hebben we een personeelsbijeenkomst georganiseerd waarop we drie speerpunten hebben besproken: het verstevigen van het onderwijs-op-afstand in de maand mei, het scenario vanaf 2 juni a.s. voor het 1,5-meter-onderwijs en de invulling van het onderwijs van september 2020 tot augustus 2021. Aansluitend zijn de verschillende secties in gesprek gegaan met het MT om na te denken over de leerdoelen en het inventariseren van mogelijke achterstanden  zodat leerlingen kunnen werken aan een inhaalprogramma. Tevens hebben zij hun feedback gegeven op het beoogde scenario vanaf 2 juni a.s.

 

Het scenario dat we binnen ISW Gasthuislaan voor ogen hebben, is dat van Blended Learning. Dit houdt in dat 1/3 deel van de leerlingen verplicht fysiek op school aanwezig is en in een groep van maximaal 10 leerlingen contact heeft met medeleerlingen en de vakdocent. Tijdens iedere les op school start de docent met een korte instructie die Live wordt uitgezonden en wordt opgenomen. Daarna werken de 10 leerlingen onder begeleiding aan de verwerking van de lesstof op school. Het overige deel van de leerlingen volgt thuis onderwijs-op-afstand en volgt de les op hetzelfde moment Live of later op een ander moment. De basisgedachte achter deze vorm is dat de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leren. De leerling weet iedere les wat er van hem/haar verwacht wordt en behaalt de leerdoelen van die week. Leerlingen worden 5 dagen ingeroosterd op basis van een mini-rooster met een beperkt vakaanbod en zijn afwisselend enkele lesdagen in de week fysiek in de school aanwezig. Wij vinden het belangrijk hierin de werkdruk van de docenten te bewaken en gaan de komende weken bekijken hoe we deze prioriteit vorm kunnen geven. 

 

Hoe ga je om met de RIVM-richtlijnen?

Bij binnenkomst in het gebouw reinigen docenten en leerlingen hun handen en bewegen zich via looproutes door het gebouw. In ieder lokaal staan desinfecterende pompjes en de deuren van de lokalen blijven geopend. De leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 blijven in het lokaal en de docenten bewegen door het gebouw. Voor de bovenbouw geldt dat leerlingen en docenten in profielclusters zich door het gebouw naar de volgende les verplaatsen.

 

Waar loop je verder tegenaan?

Alle toetsen dit schooljaar komen te vervallen met uitzondering van de SE-onderdelen. Voor afname hiervan wordt een rooster opgesteld. PTA’s zijn daar waar mogelijk aangepast en aanvullend denken de secties na over formatief toetsen om mogelijke achterstanden in beeld te brengen en een reparatieprogramma hiervoor aan te bieden.

 

Verder wordt het nog lastig om de pauzes gefaseerd in te vullen. We willen dat de leerlingen zoveel mogelijk in het lokaal blijven, maar kunnen ons ook voorstellen dat ze even willen “luchten” en bewegen.

 

Heb je een vraag hierover aan het ISW? Klik hier. Of wil je ook een ervaring delen? Klik hier
Andere verhalen