Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

50/50 onderwijs op de Drie Linden

Onderwijs op afstand – Inspiratie

De afgelopen periode ontstonden er in de Lucasscholen mooie initiatieven rondom Onderwijs op afstand. In het kader van 'leren van en met elkaar' willen we hier aandacht aan besteden en elkaar inspireren. Lees in onderstaand voorbeeld hoe Lucasschool de Drie Linden onderwijs geeft nu zij (deels) heropend zijn.  

 

Hoe organiseren jullie het 50/50 onderwijs?

Wij ontvangen de leerlingen 3 om 2 dagen, zodat ze de komende weken allemaal 6 lesdagen krijgen en we zijn tijdelijk overgestapt op het 5 gelijke dagen model.

Bij de indeling van groepen hebben we rekening gehouden met de kinderen uit 1 gezin. Dat was nog een heel gepuzzel. De groep die thuisblijft krijgt instructie via Snappet en die opdrachten controleren we zo mogelijk tijdens de les of aan het einde van iedere dag.  

Klaslokalen hebben we heringericht, opdat de leerkracht meer afstand van zowel de leerlingen als de wasbak kreeg. Voor kleuters blijkt het afstand houden van je geliefde juf of meester in de praktijk echter wel moeilijk hoor.

 

Kun je mooie voorbeelden noemen?

We constateren dat er toch vrij veel gezinnen zijn met Corona-angst. Deze leerlingen worden thuisgehouden, maar proberen wij te betrekken in de klas via live-streamsessies met Teams. Zo kwam ik vanochtend in de klas bij een collega die haar leerling in de klas gekoppeld had aan een thuiszitter, zodat ze samen een live dictee bij elkaar konden afnemen. Zowel de leerkracht als ik waren daar erg trots op!

 

Verder waren we, vanwege een taalbarrière met enkele gezinnen bang dat de haal-brenginstructie voor ouders wellicht niet goed door zou komen. Daarom is er een filmpje gemaakt over de spelregels. Samen met de door de gemeente verstrekte verkeersregelaars loopt dit nu in goede banen.

 

Hoe ga je om met de risicodoelgroep?  

Onze collega’s die in de risicogroep vallen en dus niet voor de klas kunnen staan, gaven aan heel graag iets te willen betekenen voor de school. Inmiddels hebben we een collega ingezet als pauzewacht buiten, zodat de leerkrachten even een momentje voor zichzelf hebben. Een andere collega werkt thuis als ‘helpdesk’ en ‘vangt’ digitaal de kinderen op die helemaal nog niet naar school komen en met vragen zitten met betrekking tot het ‘thuiswerk’.

 

Wat is een uitdaging in de nabije toekomst?   

Hoe gaan wij om met overblijven en de overblijfkrachten op school als we teruggaan naar het ‘nieuwe normaal’ en van het gelijke dagenmodel afstappen? En hoe organiseren we de oudergesprekken? Ik zou ouders uiteraard het liefst live willen ontmoeten op 1,5 meter afstand, maar tegelijkertijd wil je niet te veel mensen in de school ontvangen. Een andere uitdaging is hoe om te gaan met leerlingen die door ouders nog steeds thuisgehouden zullen worden wegens Corona-angst. We zullen voor de nodige vraagstukken blijven staan, maar gaan de uitdaging aan!

 

Heb je een vraag aan de Drie Linden? Klik hier. Wil je ook een ervaring delen? Klik hier.
Andere verhalen