Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Tweeluik Taalontwikkelingsstoornis

woensdag 20 april 2022
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zorgt voor problemen in de communicatieve redzaamheid, wat zich bij kinderen heel verschillend kan uiten. Dat maakt het signaleren soms ook zo lastig. Terwijl een TOS een van de meest voorkomende stoornissen is bij kinderen. Een training in twee dagdelen voor leraren en IB'ers in het regulier en speciaal basisonderwijs die willen weten hoe je kinderen met TOS kunt herkennen en verder helpen. 

De training bestaat uit twee sessies van 3 uur. 

 

Eerste trainingsdag - woensdag 20 april

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt vooral aandacht besteed aan wat een TOS, maar ook een TOA (taalontwikkelingsachterstand) is en hoe je het kunt herkennen. Aan de orde komen onder andere: 

  • Hoe signaleer je TOS bij een basisschoolleerling? Wat signaleer je in de groep? Welke signaleringslijsten en welke screening is er mogelijk voor groep 1 t/m 8?
  • Er is bij een TOS sprake van problemen in de expressieve taalontwikkeling en in de receptieve taalontwikkeling. Wat is het verschil en wat zie je in het gedrag in de klas?
  • Wat zijn de mijlpalen in de ╩╗normale╩╝ taalontwikkeling van het jonge kind en bij kinderen vanaf 10 jaar? 

 

Tweede trainingsdag - 15 juni 

De tweede bijeenkomst wordt ingevuld in overleg met de deelnemers. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:

  • TOS bij NT2 kinderen. Hoe te signaleren en wat signaleer je? 
  • TOS en gedrag? Welk ongewenst gedrag is een hulpvraag bij het kind met TOS? En wat kan je het kind bieden om frustratie en onmacht te voorkomen?
  • Wat is de rol van innerlijke taal m.b.t. het aansturen van de executieve functies, het gedrag en het sociaal-emotioneel welbevinden?
  • Wat betekent TOS voor het leren lezen? Wat is de samenhang met dyslexie en de comorbiditeit?
  • Wat betekent TOS voor het leren? Wat betekent TOS voor vakken als rekenen, zaakvakken en begrijpend lezen?
  • Hoe bereid je een kind met TOS voor op het vo?

 

Over de trainer

Bernadette Sanders is orthopedagoog (afgestudeerd op leer- en gedragsproblemen). Naast haar werk voor het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft ze een eigen bedrijf (Smartonderwijs). Bernadette geeft trainingen en workshops en is auteur van verschillende boeken over TOS, waaronder Taalontwikkelingsstoornissen in de klas. 

Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Online
Online

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

B

Effectievere inzet

Bijeenkomst

Trainer: Bernadette Sanders
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: online
Doelgroep: leraren in het po en s(b)o
Kosten: Aan deze activiteit zijn geen kosten voor de deelnemer verbonden. 
Meld je aan