Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Onderwijssalon: Digitale geletterdheid, Esis en Snappet 2022

woensdag 01 juni 2022
Waar (bijna) iedereen het over eens is, is dat ICT en moderne media een belangrijke rol zullen spelen in het vormgeven van veranderend onderwijs. Daarom is het thema van deze jaarlijkse onderwijssalon: Thematisch aan de slag met digitale geletterdheid. Zoals gebruikeijk zijn er ook workshops over Snappet en Esis.

Na een algemene lezing kun je kiezen uit diverse workshops. 

 

Programma

 

14.30 Inloop
15.00

Inleiding integreren van digitale vaardigheden in de praktijk (Jeroen Storm)

Oprichter van het platform SkillsDojo, over het integreren van digitale vaardigheden in de praktijk. Met behulp van de SkillsDojo lessenseries kunnen leerkrachten 21e eeuwse vaardigheden vakoverstijgend inzetten.

16.00 Workshopronde 1 Workshop A t/m D*
17.00 Workshopronde 2 Workshop E t/m F *
18.00 Borrel
18.30 Diner, waarbij we reflecteren op het middagprogramma.
20.30 Afsluiting

 

*De keuze kun je tijdens de dag maken. (Stem je keuze af met je collega's van de school, zodat je alle info van de workshops kunt meenemen) 

 

Eerste ronde

 

A Digitale geletterdheid implementeren op jouw school (Jos Spronk, SLO en Paul Veringa, enkele deelnemers van de Bootcamp Digitale geletterdheid). In deze workshop staan we stil bij het implementeren van DG op jouw school. 1. Wat is het (bijgestelde en verenvoudigde doelen DG SLO), 2. Visieontwikkeling 3. Keuzes maken, integreren of niet? 4. Voorbeelden en ervaringen van scholen. 5. Welke stap kan ik volgend jaar zetten?

 

B Thematisch aan de slag met VR en gamification on de klas (Maike Kouwenhoven)
VR en gamification bieden mooie kansen om de motivatie van leerlingen te verhogen en unieke leersituaties te creëren in en rondom het klaslokaal. In deze workshop leer je hoe je zelf praktisch aan de slag kunt gaan met VR en gamification in je onderwijs 

 

C Eigenaarschap en Snappet(Peter Dijkstra en Marjolijn Duinker) 

Een interactieve en praktische workshop om in kleine groepjes een opgaande lijn samen te stellen voor Eigenaarschap en Snappet. De opbouw loopt van groep 4 t/m 8 en het resultaat kun je daarna in je eigen schoolteam bespreken. 

 

D Esis ontwikkelingen(Ted Smits) 

Esis ontwikkelt op het ogenblik snel, zowel het administratieve deel als het leerlingvolgsysteem. In deze infoshop komen ook het dashboard Management en Mijn Groep aan bod. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen vanuit de groep.

 

Tweede ronde:

E Digitale geletterdheid en het jonge kind (Maike Kouwenhoven, Eefke Gerritsen en Emma van de Velde)
Al op jonge leeftijd kun je op een speelse manier de basis leggen voor digitale vaardigheden. In deze workshop delen leerkrachten van de Liduina tips vanuit het Co-Learn project, een Erasmus+ project waarin leerkrachten uit vijf verschillende landen ideeën met elkaar uitwisselen op het gebied van computational thinking bij het jonge kind. 

 

F Digitale geletterdheid vanaf groep 4 geïntegreerd aanbieden (Florianne van Zandvoort en Marcel Prosman)
In deze workshop vertellen Florianne en Marcel over het integreren van DG in de bestaande lessen en methodes. De Groen van Prinstererschool is al meerdere jaren bezig met dit proces. Ze laten zien hoe ze het hebben aangepakt, welke keuzes ze hebben gemaakt en presenteren de leerlijnen die ze tot nu toe hebben ontwikkeld. Ook maak je met hun de eerste vertaling naar de stappen die je op je eigen school kan zetten. 

 

G Rekendidactiek & Snappet (Priscilla Noordermeer)
Snappet heeft de opbouw van de rekenlessen verbeterd, maar de voorbereidingspagina staat nu vol met didactische en theoretische termen. Begrijp jij wat ze bedoelen met bijvoorbeeld 'het handelingsniveau'?
En denk je dat jouw collega's weten wat het hoofdlijnenmodel is? In deze workshop gaan we samen een kleine duik nemen in een stukje rekendidactiek, met name wat we terugzien in het dashboard van Snappet én waar leerkrachten dagelijks mee te maken hebben. 

 

H bewezen onderwijsconcept IB hoe werkt dat? (Anne van Dam) 

Door het bewezen onderwijsconcept Internationaal baccalaureaat (IB) waarmee we bij KC De Binck gaan werken stimuleren wij kinderen te leren en zich te ontwikkelen. Wat is er nodig om waardevol te zijn voor de maatschappij, welke kennis en vaardigheden hebben we daarbij nodig? Rekenen, taal, of bijvoorbeeld onderzoeken hoe ondernemen werkt? In deze workshop krijg je inzicht in het IB-concept en ervaringen van scholen die hiermee werken. 

 

Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Participeren
Participeren
Kennis verwerven
Kennis verwerven

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

F

Randvoorwaarden

Bijeenkomst

Tijd: 14.30 -20.30
Locatie: Dekker, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer
Doelgroep: Leernetwerk Snappet en Moderne Media, IB'ers en Management.
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Annuleren: Tot uiterlijk een week tevoren kun je je afmelden.
Bijzonderheden: Voor meer informatie en aanmelden: pveringa@lucasonderwijs.nl