Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Training Didactisch coachen en feedback

donderdag 17 maart 2022
Kennismaken met de concrete aanpak van Didactisch Coachen als aanvulling op je bestaande aanpakken? Met behulp van het stellen van leerbevorderende vragen, het geven van effectieve feedback en het beperken van het aantal aanwijzingen, wordt het werken vanuit hoge verwachtingen concreet gemaakt, voor zowel leerlingen als voor volwassenen onderling.

Onderwijs zo inrichten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien, vraagt nogal wat van leraren en leidinggevenden. Naast de traditionele bekwaamheden, is het nodig andere bekwaamheden te ontwikkelen en te leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie.

 

Concrete handvatten

Bij Didactisch Coachen ga je ervan uit dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen helpt die kwaliteit uit te bouwen. Dat is een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. De methode is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven en is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. Deelnemers krijgen een instrument in handen om leerlingen en anderen te coachen en feedback te geven, zowel op proces als op inhoud. 

 

Over de trainer

Anne-Marie Gielen (V&F Onderwijs Consult) bracht jarenlang als trainer haar passie voor Didactisch Coachen in de praktijk. Ze ondersteunt scholen bij het concreet maken van de didactiek van hoge verwachtingen en het realiseren van een feedbackcultuur. In de werkwijze en methodiek Didactisch Coachen, baseert ze zich op jarenlange ervaring, op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en op onderzoek van Lia Voerman en Frans Faber.

 

 Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

B

Effectievere inzet

D

Executieve functies

Bijeenkomst

Trainer: Annemarie Gielen
Tijd: 17.00 - 20.00 uur, met een lichte maaltijd
Locatie: op een van onze scholen
Doelgroep: Leraren en leidinggevenden in het vo van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden.
Annuleren: Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna zal €25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Meld je aan