Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Pilot ontwikkelen of herijken visie op ICT

dinsdag 26 oktober 2021
Elke school maakt in meer of mindere mate gebruik van ICT. Een visie op ICT is onmisbaar om als school de juiste keuzes te maken. Daarbij spelen verschillende factoren een rol zoals techniek, financiën, beschikbaarheid digitaal lesmateriaal, deskundigheid of externe factoren. In deze pilot gaan scholen aan de slag om hun visie op onderwijs te vertalen in een visie op ICT. 

Bijeenkomsten

Het traject bestaat uit drie bijeenkomst van 3 uur.

Bijeenkomst 1: het vertalen van de visie op onderwijs naar een visie op ICT

Bijeenkomst 2: de visie op ICT vertalen naar richtinggevende uitspraken

Bijeenkomst 3: plan uitwerken voor de komende vier jaar

 

Doelgroep

Scholen in het voorgezet onderwijs die overwegen ICT-middelen aan te schaffen of bestaande middelen anders in te zetten.

Scholen in het voorgezet onderwijs die hun visie op ICT willen herijken.

 

Per school nemen minimaal 3 personen deel aan het traject, waarvan één lid van de directie en twee docenten.

 

Interesse om deel te nemen aan deze of een volgend traject?

Neem contact op met Raymond Trippe van de afdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie.

Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Participeren
Participeren
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Ontdekken
Ontdekken

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

F

Randvoorwaarden

Bijeenkomst

Trainer: Raymond Trippe en Pam van Montfort, stafbureau OK&I
Kosten: Er zijn geen kosten voor de school verbonden aan dit traject.