Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Meer- en Hoogbegaafdheid

De netwerken gedrag, jonge kind en meer- en hoogbegaafdheid starten ook in het nieuwe schooljaar weer samen. Mindset is ons centrale thema, omdat je met een growth mindset meer kan bereiken in je eigen leven en in dat van de kinderen die wij lesgeven of begeleiden.

De tweede helft van het schooljaar zullen we ons weer richten op de (nieuwe) mogelijkheden die je kunt inzetten op je school m.b.t. hoogbegaafdenonderwijs.

 

“Kom je expertise dus met ons delen!”

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Escape Room

Onderwerpen

  • Nieuw schooljaar
  • Wat verwachten we van elkaar?
  • Vooruitblik themaconferentie

Escape Room: De Escape Room doen we met speciale kisten op school. Dit is ook een hele leuke opdracht om met de klas te doen. Om uit de escape room “uit te komen” of “op te lossen” heb je een heleboel vaardigheden (je executieve functies) nodig. Daarnaast is doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken en handelen een vereiste, evenals samenwerken en presteren onder (tijd/groeps)druk. Je kunt er alleen uitkomen met een growth mindset!

Datum: 19 september 2018
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Statenkwartier, Van Beverningkstraat 29, Den Haag
Doelgroep: Voor de leernetwerken gedrag, jonge kind en meer- en hoogbegaafdheid.

Themaconferentie "Ik kan het NOG niet"

Laat kinderen groeien


Datum: 28 november 2018
Tijd: 13.00 - 17.15 uur
Locatie: SWS Balans, Klaverveld 5, Den Haag
Meer informatie en aanmelden via deze link.

Bijeenkomst 3: Knabbelen en Babbelen

Onderwerpen

  • Hoe maken we beoordeling of rapportage van de kinderen uit de “plusklas”. Waarom wel of waarom niet?
  • Knabbelen en babbelen.

Datum: 06 maart 2019
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Nutsschool Boldingh, Verhulstplein 21, Den Haag

OOL: Creatief Probleem oplossen

Wetenschapsknooppunt i.s.m. het leernetwerk Meer- en Hoogbegaafdheid

Datum: 29 mei 2019
Trainer: Leon Dirks
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: TU Delft Teaching Lab, Landbergstraat 19 (gebouw nr. 32A Room 0.2), Delft
Bijzonderheden: Doelgroep: leerkrachten groep 4-8
Wil je de creativiteit van leerlingen stimuleren? Wilt je meer afwisselde werkvormen kunnen toepassen in de klas? In deze workshop leer je wat divergent denken is en hoe je dit bij leerlingen kunt stimuleren. Binnen een ontwerpproces wisselen divergeren en convergeren elkaar af. Dit heeft alles te maken met de vaardigheden creativiteit en probleemoplossend vermogen. Verschillende praktische voorbeelden zullen de revue passeren. Daarnaast zal je als deelnemers ook zelf verschillende werkvormen ervaren. Hierdoor leer je van verschillende kanten naar een probleem of oplossing kijken. Variatie en innovatie zullen gestimuleerd worden. Door het zelf ervaren en leren denken op een creatieve probleemoplossende manier, zal het gemakkelijker worden om dit ook in de klas toe te passen en bij leerlingen tot uiting te laten komen.


Elementen:

  • Divergeren en convergeren
  • Creativiteitstechnieken
  • Open versus gesloten opdrachten
Meld je aan


Meld je aan voor dit leernetwerk