Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Leernetwerk Kindcentrum (KC)

Samen aan de slag met de doorontwikkeling van het Leernetwerk KC 2.0!

 

Het leernetwerk KC bestaat sinds maart 2017. Directeuren van Lucas Onderwijs en managers vanuit betrokken opvangorganisaties delen in het leernetwerk KC praktijkervaring, zij inspireren elkaar, delen kennis, innoveren en ontwikkelen gezamenlijk oplossingen en krijgen inspiratie van buitenaf.

 

Het leernetwerk is continue in ontwikkeling, in mei 2020 stond daarom ook de eerste KC-dag gepland. Helaas kon deze niet doorgaan in verband met de Coronamaatregelen. Het leernetwerk KC is van grote meerwaarde, daarom zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een Coronaproof leernetwerk KC met als uitgangspunt: verdieping en versterking. Angelique Sterken en Gerieke van Til zijn gevraagd om leiding en ondersteuning te geven aan deze ontwikkeling. 

Bij het concrete programma zijn de agendacommissie, de managers van een aantal betrokken organisaties en de Lucas Academie betrokken.

 

In het programma zijn we uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen van een kindcentrum: starter, ervaren en expert. Voor iedere ontwikkelfase is een rijk aanbod vormgegeven wat aansluit op vier thema’s binnen een kindcentrumontwikkeling:

 

  • Leren en ontwikkelen van kinderen
  • Onderzoek en innovatie
  • Professionele versterking van medewerker en team
  • Organisatie en samenwerking

 

Deelnemers aan het leernetwerk KC maken zelf een keuze aan welke onderdelen ze deelnemen, zo stellen ze hun eigen KC-ontwikkelpad samen. Het aanbod bestaat uit meerdere werkvormen, daarbij is rekening gehouden met de Corona-maatregelen van het RIVM. Binnenkort staat het programma op de website van de Lucas Academie en is aanmelding mogelijk.

 

Heb je vragen of wil je al meer informatie? Stuur een mail naar:

 

Gerieke van Til (gerieke@slijpsteeninonderwijs.nl) of

Angelique Sterken (angelique@pactvoorkindcentra.nl)

 

Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan