Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kunstvakken

CultuurSchakel initieert een nieuw leernetwerk voor vakdocenten, vakspecialisten en groepsleerkrachten in het basisonderwijs: het leernetwerk beeldend, dans, media en theater. Zowel met als zonder professionele vakopleiding ben je van harte welkom.

 

Centraal staan de uitwisseling en het delen van ervaringen met de collega-deelnemers. In doelgerichte werkvormen doe je inspiratie op en leer je van elkaar, over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt. Ook kunnen er presentaties of workshops worden georganiseerd op specifieke onderwerpen door deskundigen.

 

Met elkaar gaan we dit leernetwerk, dat uit verschillende kunstdisciplines bestaat, verder vormgeven.