Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kwaliteitszorgcyclus voor (startende) schoolleiders

maandag 26 september 2022
Meer weten over de kwaliteitszorgcyclus bij Lucas Onderwijs? In deze online bijeenkomst nemen we je mee langs de PDCA cyclus en bespreken we een overzicht van documenten en tools die voor jouw school relevant zijn met betrekking tot de kwaliteitszorg. 

Zowel in het PO als in het VO is de schoolleider integraal verantwoordelijk voor de school. Daaronder wordt verstaan de verantwoordelijkheid voor het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op de school, alsmede de verantwoordelijkheid voor het beleid van de school op het gebied van organisatie, personeel, financiën en beheer.

 

Het stelsel van kwaliteitszorg van Lucas Onderwijs is ingebed in een kwaliteitscyclus (PDCA) gericht op de brede kwaliteitsambitie van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau; op regio-/bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.

 

Kijk ook vast op onze intranetpagina voor meer informatie: Onderwijskwaliteit (sharepoint.com)

Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Online
Online

Bijeenkomst

Trainer: Rebecca Schoon, Florentine Dijksma en Rosa du Pré, beleidsadviseurs afdeling OK&I
Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Locatie: Online - de link wordt op de dag zelf verstuurd.
Doelgroep: Schoolleiders
Meld je aan