Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Training Ontwerpend Leren met Real Life opdrachten

dinsdag 30 oktober 2018
Lucas Onderwijs heeft een proeftuin met een Technasiumaanpak in het po.

Leerdoelen zoals “denk alle kanten op” en “leef je in” worden expliciet nagestreefd. Verschillende leerkrachten hebben een real-life opdracht uitgevoerd en meer leerkrachten gaan volgen. Het professionaliseringstraject Real Life geeft hen ondersteuning daarbij.

 Voor dit traject worden 3 workshops georganiseerd. Je kunt je voor afzonderlijke workshops aanmelden, of voor de hele set.


Bijeenkomsten

Trainer: Remke Klapwijk
Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: Paschalis, Bisschopstraat 3, Den Haag
Doelgroep: leerkrachten groep 6-8
Kosten: Er zijn geen deelnamekosten.
Annuleren: Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna zal €25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Bijzonderheden: Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.

RLL: Creativiteit in beeld

Datum: 25 september 2018
Hoe maak je van een probleem uit de echte wereld een leuke ontwerpopdracht? Op welke verschillende manieren kun je ideeën verzinnen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd wordt? In deze workshop leer je hoe leerlingen door voorbeelden van een ander ontwerpproject inzicht kunt geven in het leerdoel creativiteit. En hoe je een probleem uit de praktijk of vanuit een bedrijf kunt ombuigen tot een geschikte ontwerpvraag.

Elementen:

  • Energizers, Brainstormtechnieken
  • Formatieve evaluatiestrategie 1 (Dylan Wiliam): verhelderen van vaardigheden en leerdoelen

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

RLL: Technasium po: zo kan het ook

Datum: 30 oktober 2018
Hoe kun je ervoor zorgen dat er veel en verschillende ideeën worden bedacht? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet vastlopen tijdens het proces? Op welke manier kunnen ouders of bedrijfsexperts van meerwaarde zijn in de klas? Als vervolg op de workshop RLL1 ‘creativiteit in beeld’ ervaart iedere deelnemer een aantal energizers en brainstormtechnieken onder leiding van één van de andere deelnemers. Hierin worden ze waar nodig gesteund en geholpen door de trainer. Is het gelukt om “alle kanten op te denken”? Verder zal er worden ingegaan op de taakverdeling en rolverdeling tussen leerkracht en bedrijfsexpert/ouder om samen tot een goede uitvoering van het project te komen.

Elementen:

  • Samenwerken en rolverdeling in een Technasium-ontwerpproject
  • Inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

RLL Formatieve toetsing bij OOL

Datum: 27 november 2018
Wat nou als het ontwerpprobleem door de leerlingen eigenlijk helemaal niet als probleem wordt ervaren? Hoe kunnen leerlingen op een goede manier hun ontwerpidee presenteren? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen beter inzicht krijgen in hun eigen leren? In deze workshop oefen je met een aantal leuke technieken om problemen te verhelderen aan de hand van gevarieerde ontwerpopdrachten. Je gaat o.a. aan de slag met simulaties waarin je doet alsof jij degene bent met het probleem. Verder ontdek je nieuwe werkvormen om leerdoelen te verhelderen en leer je, middels een oefening, hoe leerlingen op een goede manier hun ontwerpideeën kunnen presenteren.

Elementen:

  • Verhaalstructuur van een ontwerppresentatie,
  • Stimuleren van het inlevingsvermogen van leerlingen door het zelf ervaren en onderzoeken van het probleem,
  • Vijf strategieën voor formatief evalueren (Dylan Wiliam)

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.