Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Presentatie en klankbordsessie draaiboek Kindcentra

dinsdag 16 oktober 2018
Vaak horen we vragen als: “Wat is de eerste stap in KC-ontwikkeling?”, “Hoe blijft iedereen op de hoogte van ontwikkelingen?”, “Hoe schakelen we stafondersteuning in?”. Om antwoord te geven op deze vragen en nog planmatiger en doelgerichter te kunnen werken is in opdracht van de stuurgroep KC Lucas-DAK-Xtra een draaiboek KC ontwikkeld.In deze bijeenkomst presenteert de regiegroep het concept draaiboek KC. Zij horen graag jullie reacties, vragen en aanvullingen hierop.

 

Globaal programma

16:00-16:15 uur Inloop met koffie en thee
16:15-16:30 uur Presentatie concept draaiboek KC
16:30-17:15 uur Verzamelen tops en tips in subgroepjes
17:15-17:30 uur Centrale terugkoppeling
17:30-18:00 uur Borrel & ontmoeting


Bijeenkomst

Trainer: Regie- en stafgroep Kindcentra Lucas-Dak-Xtra
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: Lucas Onderwijs (kantine), Saffierhorst 105
Meld je aan