Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Teamtrajecten

 

De Lucas Academie richt zich naast individuele activiteiten ook op teamtrajecten in een school. Het gaat hierbij om trajecten die op meerdere scholen plaatsvinden en waarbij boven- en tussenschools geleerd wordt van elkaar. 

Op dit moment lopen er vier trajecten: de Lucas Innovatie Bootcamp voor po en vo, de Pilot formatief evalueren in het vo, Edu-Explore en het Huisvestingstraject voor po en vo. 

 

 

 

Tijdens de Innovatie Bootcamp leer je aan de hand van Design 

Thinking nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande uitdagingen. De bootcamp volg je met mnimaal drie leraren uit het team. De directeur is nauw betrokken. Meer informatie over de bootcamp vind je HIER

 

 

Tijdens het teamtraject Groepsdynamiek leer je hoe je in je eigen groep een sterk pedagogisch klimaat kan neerzetten en hoe je kan werken aan groepsvormen. Je krijgt handvatten om gedrag van kinderen te veranderen en welke (preventieve) interventies je hiervoor kan inzetten. Meer informatie over dit teamtraject vind je hier.

 

 

 

In september 2019 is de Pilot Formatief Evalueren gestart in het vo. Deze pilot helpt docenten een positieve impuls te geven om formatief evalueren in te bedden in de dagelijkse lespraktijk. Speciaal voor teams die graag willen toewerken naar het creëren van meer eigenaarschap, betrokkenheid en zelfsturing bij leerlingen. Twee van onze Lucas scholen nemen deel aan de pilot. Meer informatie hierover vind je HIER

 

 

 

Wil jij graag met nieuwe technologie aan de slag in de klas, maar is het op school nog niet beschikbaar? Maak gebruik van de mogelijkheden van Edu-Explore en meld jouw school nu aan. Meer informatie vind je HIER.

 

 

 

 

 

Voor scholen die aan de slag zijn of gaan met een nieuwbouwtraject is er het Huisvestingstraject. Onder begeleiding van een expert ga je als directeur met twee leraren (en de kinderopvang) aan de slag om de schoolvisie te vertalen in richtlijnen voor het gebouw. Meer informatie vind je HIER